Rubriky
Peniaze

Akcie či dlhopisy? Aký je medzi nimi rozdiel?

Akcie a dlhopisy predstavujú dva rozdielne spôsoby, ako môže účtovná jednotka získať peniaze na financovanie alebo rozšírenie svojich operácií. Keď firma vydáva akcie, predáva časť svojho majetku výmenou za  peniaze. Keď účtovná jednotka vydá dlhopis, vydá dlh s dohodou o zaplatení úrokov za použitie peňazí.

obchod s akciemi

Ako to v praxi funguje?
Akcie sú jednoducho podiely jednotlivých spoločností. Povedzme, že spoločnosť  prešla svojou počiatočnou fázou a stala sa úspešnou. Majitelia sa chcú rozšíriť, ale nedokážu to robiť výlučne prostredníctvom vlastného príjmu, ktorý získajú prostredníctvom svojich činností. V dôsledku toho sa môžu obrátiť na finančné trhy na dodatočné financovanie. Jedným zo spôsobov, ako to urobiť, je rozdeliť spoločnosť na akcie a potom predať časť týchto akcií na voľnom trhu v procese známom ako ,,počiatočná verejná ponuka" alebo IPO. Človek, ktorý si kúpi akciu, teda kúpi skutočný podiel spoločnosti, čo ho robí čiastočným vlastníkom.
Dlhopisy na druhej strane predstavujú dlh. Vláda alebo iný subjekt, ktorý potrebuje získať peniaze si požičia na verejnom trhu a následne zaplatí investorom úrok z tejto pôžičky. Každý dlhopis má určitú nominálnu hodnotu (napríklad 1000 EUR) a zároveň platí kupón investorom. Napríklad dlhopis vo výške 1000 eur s kupónom 4% zaplatí investorovi dvakrát do roka 20 eur  ročne (40 eur ročne), až do splatnosti. Po splatnosti sa investorovi vráti celá suma jeho pôvodnej istiny.

Rozdiel pre investorov
Vzhľadom na to, že každá akcia predstavuje vlastnícky podiel v spoločnosti , vlastníci majú podiely na zisku ale i stratách spoločnosti. Niekto, kto investuje do akcií, môže mať prospech, ak spoločnosť dobre funguje . Súčasne však riskuje, že spoločnosť môže fungovať zle a akcie môžu klesnúť  alebo v najhoršom prípade úplne zmiznú.
Dlhopisy  sú viac preferované investormi, pre ktorých je príjem priorita. Dlhopisy sú menej rizikové ako akcie. U väčšiny dlhopisov je tendencia splatenia celej sumy istiny do splatnosti a riziko straty je oveľa nižšie, ako je to v prípade akcií.

nákup

Čo je pre vás to pravé?
Veľa ľudí investuje do akcií aj dlhopisov, aby diverzifikovali svoje riziko. Rozhodovanie o vhodnej kombinácii akcií a dlhopisov vo vašom portfóliu je podmienené vašim časovým horizontom, toleranciou voči riziku a investičnými cieľmi.

Rubriky
Spoločnosť

Matematika nemá byť postrachom

Pri odpovedi na otázku : Ktorý predmet ste mali najradšej ? By sa odpovede rôznili :

 • Telesná výchova
 • Prírodoveda
 • Zemepis
 • Výtvarná výchova

školáci

A zaiste tieto predmety by tvorili popredné miesta.
Na otázku : Ktorý predmet ste mali najmenej radi ? Odpovede by asi boli takéto:

 • Matematika
 • Fyzika
 • Telesná výchova

Áno, niektoré predmety môžu byť pre jedných obľúbené a pre iných nie. Od čoho to závisí?
Čo je príčinou?

 • Individuálne predpoklady žiaka
 • Osobnosť učiteľa
 • Učebné osnovy

Individuálne predpoklady určite zohrávajú dôležitú úlohu pri vyučovaní tak humanitných ako aj prírodovedných predmetov. Ale naozaj musí byť nezáujem matematiku a fyziku až taký veľký?

Celospoločenský dopyt je po ľuďoch technicky vzdelaných. Odkiaľ ich zoberieme ak niečo podstatné vo vyučovaní nezmeníme? Chceme mať iba právnikov, či lekárov? Nie potrebujeme technikov ako soľ. Cieľom je teda zmeniť ich vzťah k matematike a technickým predmetom. Ľahko sa to povie, horšie ale zrealizuje.
Chyba je niekde na začiatku- v príprave učiteľov matematiky. Do podrobnosti sa učia matematické vety, definície, dôkazy- naozaj je to potrebné ísť až do takej hĺbky? Na druhej strane sa venuje veľmi málo priestoru pedagogickej osobnosti budúceho učiteľa, jeho prístupu k žiakom. Je málo hodín, kde si to študent môže odskúšať. Či naozaj vie vysvetliť učivo a podať ho žiakom vhodnou formou, ktorá ich zaujme. To je oveľa dôležitejšie ako správny dôkaz zložitej matematickej vety, ktorá sa ani nevyužije na školách. Uvedomme si prosím, nevychovávame matematikov- vedcov, ale matematikov- učiteľov.

geometrie

Iba tak priblížime matematiku žiačikovi z tej jej najkrajšej stránky a zapálime v dieťati plamienok záujmu o daný predmet. Toto má byť najvyššia méta. K tomuto máme smerovať- nie odstrašiť žiaka zložitými matematickými úpravami, ale zapáliť ho pre tvorivosť a krásu matematiky. Matematika môže naozaj byť krásnym predmetom vtedy a len vtedy, keď sa učí zaujímavým a hravým spôsobom.
 

Rubriky
Zábava

Aj toto je kultúra

Možno si každý pod pojmom kultúra predstavuje niečo iné a pre každého to znamená inú vec, mali by ste sa jednoznačne zamyslieť nad tým, čo je pre vás naozaj podstatné a čo naozaj patrí k tomu, čo je okolo vás. Aj keď ide o kultúru, mali by ste myslieť na to, že to nie je len kultúra jednotlivých krajín, ale aj toho, ako sa správate k veciam, ktoré sú pre vás naozaj dôležité a podstatné, napríklad to, čo čítate, akú hudbu počúvate, ale aj to, aké filmy pozeráte.

kniha

Aj to patrí ku kultúre, aj keď to mnohí ľudia veľmi často a s obľubou vynechávajú. Možno ste si všimli, že niekedy je veľmi dôležité stáť si za tým, pretože to občas ľudia vnímajú len ako nejakú zábavu, ale je to oveľa, naozaj oveľa viac. A vy to určite veľmi dobre viete. Pretože nech sa deje čokoľvek, mali by ste si za svojimi záľubami stáť, a to aj v tých veľmi kritických chvíľach. Veď predsa nikdy neviete, čo sa môže stať a ako sa s tým môžete naozaj popasovať. Nie je to nič ťažké, tak prečo by ste na tom nemohli popracovať?

fantazie
 
A viete, ktoré knihy sú pre vás na čítanie tie najlepšie? Je jasné, že každý má iný vkus a každému z nás sa páči iná forma „kultúry“ ale verte tomu, že niekedy je fajn nechať si od niekoho poradiť a urobiť niečo preto, aby ste sa proste mali lepšie a aby ste vedeli poriadne fungovať v každom jednom ohľade. Je len na vás, ako to skúsite a či to vôbec skúsite, ale mali by ste vždy myslieť na to, že kultúra je jednoducho veľmi dôležitá vec a jej aspekty nás sprevádzajú každý deň. Nie je to len o krajine. Je to o všeobecných veciach, na ktoré proste musíme myslieť a pamätať na to, prečo sú naozaj dôležité. Ale to už určite dávno viete a my sme vám to len tak zľahka pripomenuli. Verte tomu, že presne toto je veľmi dôležité, pretože sme sami sebe tvorci a sme osobnosti, na ktorých naozaj veľmi záleží.

Rubriky
Peniaze

Skúška pre obchodníka: tri otázky, ktoré si každý musí položiť

Ako ukázala prax, len niekoľko podnikateľov môže jasne zodpovedať isté otázky. Často však závisí od odpovedí zriaďovateľa, či spoločnosť priláka investície, alebo nie. Externí investori, ktorí sa rozhodnú, či investujú do projektu alebo nie, sa najskôr pozerajú na výkonnosť podnikania a príslušné metriky. Ale až neskôr – na tím, produkt a tipy vašej vlastnej intuície.

dohoda

Význam odpovedí , by sa mal pripisovať strategickým manažérom. Vytvárajú svoje podnikanie z dlhodobého hľadiska, vedia, ako stanoviť skutočné ciele pre zisk a dosiahnuť ich. Takéto spoločnosti sú pravdepodobnejšie schopné prilákať viac zahraničného kapitálu a záujem investorov. Zvyšok spravidla nezískava toľko, koľko sa snaží udržiavať nad vodou – od jednej peňažnej medzery k druhej. Ak chcete zastaviť "zaplombovanie" vo vašej firme, chcete ju premeniť na stroj na zarábanie a investovanie, je čas sa sami obrátiť na tieto tri otázky.

 1. Kto je Váš zákazník a koľko Vás stojí?

V každej firme, skôr ako začnete zarábať peniaze za klienta, musíte minúť peniaze na jeho "nákup", teda investovať do prilákania a budovania správnej komunikácie. Koľko vás každý nákup bude stáť? To dosiahnete vypočítaním  nákladov na získanie zákazníka (CAC, náklady na obstaranie zákazníka). Skladajú sa z kumulatívnych marketingových a predajných nákladov.  Ak chcete odstrániť vplyv sezónnosti, je lepšie počítať ročne. Výsledný údaj sa musí porovnať s príjmom na určenie životaschopnosti vášho obchodného modelu. Sledujte, či je metrika v dynamike, pretože pri spustení nových reklamných kampaní a rastúcej konkurencii sa zvyšujú náklady na prilákanie zákazníkov.

 1. Koľko peňazí Vám klient „zarobí“?

Tento ukazovateľ je dobrým ukazovateľom, či je spoločnosť schopná predávať tovary alebo služby.. Takže tu existujú otázky: viete, ako urobiť predpredaj, krížový predaj, rozvíjať affiliate programy pre spoluprácu? Viete, ako vyzerá vaša sortimentová matica? Ktoré výrobky prinášajú najviac príjmov a aké produkty sú vhodné pre predpredaj?

smlouva

 1. Ako často sa zákazník vráti?

Keď viete, ako často sa k vám vrátia zákazníci, môžete vypočítať ich životnú hodnotu (LTV, Lifetime Value). Ide o celkový zisk spoločnosti, ktorý dostáva po celú dobu spolupráce s klientom. Americký venture investor David Skok tvrdí, že väčšina začínajúcich podnikov upadne kvôli tomu, že CAC prevažuje nad LTV. Keď začneme zvažovať náklady na prilákanie jedného klienta a LTV s vlastníkmi firiem, čísla sa často stávajú dôvodom na pochopenie celej Vašej situácie. Po výpočte druhého ukazovateľa môžete začať premýšľať o tom, ako ho zvýšiť. Koniec koncov sa zákazníci vracajú nielen preto, že sú spokojní s kvalitou produktu. Opäť prichádzajú aj k predávajúcemu, s ktorým si vytvorili dobrý, seriózny vzťah.

Rubriky
Byt a dom

Jednoduché spôsoby, ako urobiť jarné upratovanie za deň

1. Zoznámte sa s vecami, ktoré musíte urobiť
Jednoduchý spôsob, ako vyčistiť dom je začiatok so zoznamom. Zistite oblasti, ktoré nie je potrebné čistiť. Potom môžete priradiť k rôznym úlohám čistenia členom vašej rodiny. Opýtajte sa každého člena, čo by chcel urobiť. Možno budete musieť trochu zjednávať o nepríjemných úlohách, ako je čistenie toaliet, podkrovia a suterénu, alebo ručné umývanie svietidiel a robenie kompostu alebo záhradnej činnosti.

vysávání

2. Kúpte si zásoby
Pred začatím čistenia sa uistite, že máte všetko, čo potrebujete. Možno budete potrebovať kúpiť ocot, sódu na pečenie, viacúčelové čistiace prostriedky na domácnosť, špongie, kroviny, čistiace utierky, mopy, metly, čističe okien atď. Kúpiť aj rukavice, záhradné potreby alebo záhradné náradie. Ak ste príliš unavení na to, aby ste varili v deň, kedy sa rozhodnete urobiť jarné upratovanie, objednajte si pizzu, ktorá bude pre rodinu vzrušujúca.

vytírání

3. Začnite s upratovaním
Ak chcete začať, počúvajte hudbu!

 • Otrite dosky.
 • Vyčistite vnútorné priestory skriniek.
 • Odstráňte pavučiny.
 • Prach kuchárske knihy a vyhoďte si recepty / knihy, ktoré nepotrebujete.
 • Použite odmasťovač ako ocot a sódu na pečenie na odstránenie mastných škvŕn zo stien.
 • Otrite špajzové police s čistiacimi prostriedkami. Zarovnajte vnútorné priestory políc a zásuviek s čistým papierom. Odložte veci, ktoré už nepotrebujete. Reorganizujte skrine a špajzu.
 • Vyčistite chladničku octom a sódou. Vyhoďte staré jedlo, nepoužívané fľaše omáčok atď. Vložte novú škatuľu sódy na pečenie do chladničky tak, aby absorbovala vôňu.

mop

 • Rovnako poriadne vyčistite rúru, hriankovač, mikrovlnnú rúru a iné spotrebiče. Zotrite mastné škvrny.
 • Vyčistite umývadlo. Vyčistite kohútiky na odstránenie škvŕn.
 • Vyprázdnite kôš a vyčistite ho. Nechajte ho vysušiť.
 • Umyte všetky podlahy a koberce.
 • Umy okná. Umývajte závesy, ak sú k dispozícii.
 • Vytvorte praskliny a trhliny, aby ste zabránili chybám.