Pri odpovedi na otázku : Ktorý predmet ste mali najradšej ? By sa odpovede rôznili :

  • Telesná výchova
  • Prírodoveda
  • Zemepis
  • Výtvarná výchova

školáci

A zaiste tieto predmety by tvorili popredné miesta.
Na otázku : Ktorý predmet ste mali najmenej radi ? Odpovede by asi boli takéto:

  • Matematika
  • Fyzika
  • Telesná výchova

Áno, niektoré predmety môžu byť pre jedných obľúbené a pre iných nie. Od čoho to závisí?
Čo je príčinou?

  • Individuálne predpoklady žiaka
  • Osobnosť učiteľa
  • Učebné osnovy

Individuálne predpoklady určite zohrávajú dôležitú úlohu pri vyučovaní tak humanitných ako aj prírodovedných predmetov. Ale naozaj musí byť nezáujem matematiku a fyziku až taký veľký?

Celospoločenský dopyt je po ľuďoch technicky vzdelaných. Odkiaľ ich zoberieme ak niečo podstatné vo vyučovaní nezmeníme? Chceme mať iba právnikov, či lekárov? Nie potrebujeme technikov ako soľ. Cieľom je teda zmeniť ich vzťah k matematike a technickým predmetom. Ľahko sa to povie, horšie ale zrealizuje.
Chyba je niekde na začiatku- v príprave učiteľov matematiky. Do podrobnosti sa učia matematické vety, definície, dôkazy- naozaj je to potrebné ísť až do takej hĺbky? Na druhej strane sa venuje veľmi málo priestoru pedagogickej osobnosti budúceho učiteľa, jeho prístupu k žiakom. Je málo hodín, kde si to študent môže odskúšať. Či naozaj vie vysvetliť učivo a podať ho žiakom vhodnou formou, ktorá ich zaujme. To je oveľa dôležitejšie ako správny dôkaz zložitej matematickej vety, ktorá sa ani nevyužije na školách. Uvedomme si prosím, nevychovávame matematikov- vedcov, ale matematikov- učiteľov.

geometrie

Iba tak priblížime matematiku žiačikovi z tej jej najkrajšej stránky a zapálime v dieťati plamienok záujmu o daný predmet. Toto má byť najvyššia méta. K tomuto máme smerovať- nie odstrašiť žiaka zložitými matematickými úpravami, ale zapáliť ho pre tvorivosť a krásu matematiky. Matematika môže naozaj byť krásnym predmetom vtedy a len vtedy, keď sa učí zaujímavým a hravým spôsobom.
 

Mohlo by se vám také líbit: