Akcie a dlhopisy predstavujú dva rozdielne spôsoby, ako môže účtovná jednotka získať peniaze na financovanie alebo rozšírenie svojich operácií. Keď firma vydáva akcie, predáva časť svojho majetku výmenou za  peniaze. Keď účtovná jednotka vydá dlhopis, vydá dlh s dohodou o zaplatení úrokov za použitie peňazí.

obchod s akciemi

Ako to v praxi funguje?
Akcie sú jednoducho podiely jednotlivých spoločností. Povedzme, že spoločnosť  prešla svojou počiatočnou fázou a stala sa úspešnou. Majitelia sa chcú rozšíriť, ale nedokážu to robiť výlučne prostredníctvom vlastného príjmu, ktorý získajú prostredníctvom svojich činností. V dôsledku toho sa môžu obrátiť na finančné trhy na dodatočné financovanie. Jedným zo spôsobov, ako to urobiť, je rozdeliť spoločnosť na akcie a potom predať časť týchto akcií na voľnom trhu v procese známom ako ,,počiatočná verejná ponuka" alebo IPO. Človek, ktorý si kúpi akciu, teda kúpi skutočný podiel spoločnosti, čo ho robí čiastočným vlastníkom.
Dlhopisy na druhej strane predstavujú dlh. Vláda alebo iný subjekt, ktorý potrebuje získať peniaze si požičia na verejnom trhu a následne zaplatí investorom úrok z tejto pôžičky. Každý dlhopis má určitú nominálnu hodnotu (napríklad 1000 EUR) a zároveň platí kupón investorom. Napríklad dlhopis vo výške 1000 eur s kupónom 4% zaplatí investorovi dvakrát do roka 20 eur  ročne (40 eur ročne), až do splatnosti. Po splatnosti sa investorovi vráti celá suma jeho pôvodnej istiny.

Rozdiel pre investorov
Vzhľadom na to, že každá akcia predstavuje vlastnícky podiel v spoločnosti , vlastníci majú podiely na zisku ale i stratách spoločnosti. Niekto, kto investuje do akcií, môže mať prospech, ak spoločnosť dobre funguje . Súčasne však riskuje, že spoločnosť môže fungovať zle a akcie môžu klesnúť  alebo v najhoršom prípade úplne zmiznú.
Dlhopisy  sú viac preferované investormi, pre ktorých je príjem priorita. Dlhopisy sú menej rizikové ako akcie. U väčšiny dlhopisov je tendencia splatenia celej sumy istiny do splatnosti a riziko straty je oveľa nižšie, ako je to v prípade akcií.

nákup

Čo je pre vás to pravé?
Veľa ľudí investuje do akcií aj dlhopisov, aby diverzifikovali svoje riziko. Rozhodovanie o vhodnej kombinácii akcií a dlhopisov vo vašom portfóliu je podmienené vašim časovým horizontom, toleranciou voči riziku a investičnými cieľmi.

Mohlo by se vám také líbit: