•         Myslím si, že pre tvorenie správneho systému je dôležité myslieť na dve veci. Ekonomiku a ideu.

měna

Ekonomika, finančné riadenie štátu, to je pre štáty dôležitým faktorom. Predsa od ekonomickej situácie štátu by sa mala rozvíjať i dotyčná zem. Rozvíjať sa môže iba vďaka  peniazom, ktoré prináša úspešná ekonomika. V opačnom prípade budú následky fatálnejšie, krajina bez peňazí nemôže mať na financovanie školstva, zdravotníctva, na cesty, no skrátka nastala by anarchia. Vtedy existuje iba jedna možnosť, požičať si peniaze od inej krajiny a tým sa voči nej zadlžiť. Finančne, zrejme však aj názorovo. Avšak na splácanie takejto "pôžičky" budú doplácať generácie, krajina v tomto smere nebude mať zrovna slobodnú možnosť rozvoja. Všetky služby, budovy, cesty, domy, všetko sa môže rozvíjať iba vtedy, pokiaľ je ekonomika stabilná, alebo skôr prosperujúca. Pokiaľ hrozí fatálne ovplyvnenie tohto stavu, niektoré krajiny sú schopné ísť do vojnového konfliktu. Zlá ekonomická situácia taktiež vedie k občianskym nepokojom, kedy už k vyvolaniu vojny, alebo označeniu nepriateľa stačí veľmi málo.

Idea, idea je duševnou záležitosťou, každý človek má svoj určitý pohľad na to, čo je správne a či nesprávne, alebo ako by mal svet ideálne fungovať. Myslím si, že tento pocit každého z nás sprevádza celý život a mali by sme zo strany systémov cítiť podporu, túto svoju ideu realizovať. No žiaľ, v dnešnej dobe sa idea zabíja, dokonca nie je želaná, pričom do kurzu sa tlačí postoj, aby sme prestali snívať, aby sme prestali byť idealistami, aby sme obmedzili naše myslenie iba na výplatu a nákupy. Žiaľ, takouto "ideou" húpajúceho koníka sa dnes prezentujú nielen mnohí ľudia, ale aj systémy a štáty celkovo.

•         Túžbu po správnosti v sebe dusíme, avšak je pravdou, že v dobe pred 21.storočím bolo ideové zmýšľanie v kurze. Vlastne ideové zmýšľanie mnohých smerov nám priniesla doba pred 21.storočím. Od 21.storočia žiadne idee nepribudli!

protest

Ale pravdupovediac, ideová eufória priniesla druhú svetovú vojnu, vlastne aj prvú svetovú vojnu, koncentračné tábory, režim, diktatúru,… no a tak ďalej.
Aj tak si však myslím, že ideu by v sebe spoločnosť zabíjať nemala, avšak treba sa vyvarovať následkom, ktoré by nám priniesli vojnu a útlak. Z vojny a z útlaku nevíde ako víťaz nikto, všetci budú porazení.

•         Dobrá idea by sa mala vedieť spojiť s funkčnou ekonomikou, ale aj ľudskou stránkou. V dnešnom svete je to ale otázne, avšak treba to skúsiť, aspoň pre budúce generácie, ktoré prídu po nás. Mať zmysel života iba v jednom smere, podporovaní trhu a ekonomiky na úkor zabíjania vznešených ľudských vlastností , to súdim ako úpadok.

Mohlo by se vám také líbit: