Hľadáme riešenie

Väčšina firiem dnes svojim pracovníkom vo vyšších pozíciách poskytuje vozidlo, ktorým potom jazdia do práce, na školenie alebo rokovania s klientom. Napríklad v bankách je to celkom štandardný postup. Niekedy si možno hovoríte, kde na to vlastne vzali? Odpoveď je veľmi jednoduchá a možno až prekvapivá.

Postaráme sa za vás

Našli si cestu vďaka operativnímu lízingu, ktorý má dokonca aj viac variantov. Možno si vybrali práve full service variant, ktorý je ďaleko širší       v ohľade služieb než klasický lízing. Ponúka totiž nielen finančné zabezpečenie, ale kombinuje ho aj s ďalšou možnosťou správy a prevádzky vozidla. Máte k dispozícii tím profesionálov, ktorý vie moc dobre čo robí. Znížia vaše náklady a naopak zvýšia produktivitu spoločnosti. Sami si môžete vyskúšať rôzne varianty kalkulácií u poskytovateľa služby rýchlo a online. Full service zahŕňa napríklad pevné mesačné splátky, registráciu vozidla, nulové riziko poklesu zostatkovej hodnoty, cestnú daň alebo pevnú cenu zákonného a havarijného poistenia. Okrem toho si môžete zvoliť aj ďalšie služby, ako je náhradný automobil alebo likvidácia poistnej udalosti. A to sa oplatí!

Comments are closed.